2 . Jak můžeme pravdu poznat? - PowerPoint PPT Presentation

2 . Jak můžeme pravdu poznat?. Co je t en správný důvod, proč bychom měli něčemu věřit ?. sociol

21K downloads 35K Views 97KB Size

Recommend Presentation


JAK POWSTAL KOMPUTER - PowerPoint PPT Presentation
JAK POWSTAL KOMPUTER - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

TEAM MEME - PowerPoint PPT Presentation
TEAM MEME. We stive for unity and happiness worldwide, starting on a neighborhood level. . Team Meme

Meme spread in networks - PowerPoint PPT Presentation
Meme spread in networks. Matthew Simmons, Lada Adamic , Eytan Adar School of Information University

Jak radzic sobie z agresja w szkole Jak ja niwelowac - PowerPoint PPT Presentation
Z agresja spotykamy sie wszyscy . Na pewne czynniki, ktre sa jej przyczynami nie mamy wplywu. Nie zmienia

JAK TO KDYSI BYLO - PowerPoint PPT Presentation
PRVN? ZM?NKY?. Prvn? p?semn? zm?nky o ?zem? dne?n?ho mesta jsou z?roku 1268. Jsou spojov?ny s listinou

PowerPoint PPTX Transcript


2. Jak můžeme pravdu poznat?

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Co je ten správný důvod, proč bychom měli něčemu věřit?
 • sociologické důvody:

rodiče, přátelé, společnost (učitelé), kultura (TV)

 • Je to rozhodující důvod?

Co když moji přátelé se mýlí?

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

psychologické důvody:

pohodlí, pokoj v mysli, vnitřní hlas

     • někdo se věnuje náboženství, protože získává naději, význam, smysl života
     • někdo jiný cítí pokoj tak, jak je, nevidí nutnost hledat něco víc
 • Co když mi dává význam něco, co mne ve skutečnosti ničí? Je to, co cítím, tím nejvyšším měřítkem?

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

autority víry:

Bible, Korán, pastor, kněz, guru, rabín (propracované odpovědi na spoustu otázek), věda (jen to, co lze změřit)

 • Komu věřit, když jsou v rozporu?
 • Je velká skupina stejně smýšlejících lidí zárukou toho, že věří pravdě?

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

filosofické hledání pravdy:
     • je to rozumné (logické)?
     • je to potvrzeno pozorováním a důkazy?
     • jaké je to nejlepší vysvětlení nashromážděných dat o tomto světě?
     • jaký je ten správný závěr pro praktický život?
 • Předchozí důvody hrají roli (sociol., psychol., autority), ale tento je klíčový.

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Filosofické hledání pravdy vybere z autorit víry tu, která:
 • obsahuje rozumná vysvětlení (logickou argumentaci, bez vnitřních rozporů)
 • je potvrzena pozorováním a důkazy
 • nejlépe vysvětluje nashromážděná data
 • není jen teoretickým pohledem na svět, ale činí ty správné závěry pro praktický život

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Co myslím logickou argumentací?
 • indukce … obecný závěr vytvoření na základě konkrétního pozorování
 • dedukce … závěr učiněný spojením již dříve přijatých závěrů nebo premis
 • (premisa … výrok, jehož platnost jsme už přijali a v dalším uvažování jej považujeme za pravdivý)

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Příklad: pozoruji jablko padat k zemi, pak vidím padat k zemi i jiné věci
 • indukce: všechny věci, když jsou volně puštěny, padají k zemi … gravitační zákon
 • tvrdím to proto, že jsem viděl padat k zemi úplně všechno? – ne, můj závěr není absolutně jistý, ale jen vysoce pravděpodobný (na 99 procent)
 • může existovat nějaká věc, na kterou gravitace nepůsobí? Není to vyloučeno, ale gravitace je rozumně jistý závěr.

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Jiný příklad:

A:Všechny knihy mají

aspoň jednoho autora

B: Toto je kniha

A přijato na základě pozorování vzniku jedné knihy +indukce (neviděli jsme vznikat všechnyknihy, ale činíme obecný závěr)

B přijato na základě pozorování

C: Tato kniha má

aspoň jednoho autora

C je závěr učiněný spojením premis A, B

na základě dedukce

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Může někdo říkat: V této oblasti pravdu nelze poznat?

nelze poznat, že

ne … pokud nelze pravdu poznat, tak jak poznal, že ji nelze poznat?

pokud „pravdu nelze poznat“, tak

tvrzení „pravdu nelze poznat“ vyvrací samo sebe (nemůže logicky platit)

pravdu nelze poznat

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Výrok „pravdu nelze poznat“ je pyšný
 • říká, že nikdo jiný kromě mne nemůže pravdu poznat
 • jen já jsem poznal, že nic nelze poznat

(já jsem víc a odmítám důkazy druhých, na druhou stranu oni můj argument musí přijmout bez přemýšlení a bez důkazů)

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

to je podobný postoj, jako výrok zajíce v knize Medvídek Pů: na zaklepání odpověděl „nikdo není doma“

(tím, že to řekl, vlastně prozradil, že nemá pravdu)

 • jediné, co lze upřímně říci: Neprozkoumal jsem důkazy a nepokusil jsem se o jejich nejlepší vysvětlení

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Vydejme se teď prozkoumat různá fakta a data o tomto světě

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2019 SLIDESILO.COM - All rights reserved.