Web – browsere, søking, m.m. - PowerPoint PPT Presentation

Web – browsere, søking, m.m. Pensum: Olsen, kap. 8-17. Historikk. 1991 – første Browser utviklet av Ti

27K downloads 72K Views 209KB Size

Recommend Presentation


A SKING - PowerPoint PPT Presentation
EBP. A SKING. Barbara M. Sullivan, Ph.D. Assistant Professor Dept. of Research Program Manager,

MM) - PowerPoint PPT Presentation
Quantum Mechanics/ Molecular Mechanics (QM/MM). Todd J. Martinez. The QM/MM Idea. Multi-layered method.

MM) - PowerPoint PPT Presentation
Special Rules (TM/MM). Tiny Mite Division 80 yard playing field No kickoffs- ball is placed on your

MM Methods - PowerPoint PPT Presentation
Solvation Models and 2. Combined QM / MM Methods. See review article on Solvation by Cramer and Truhlar:

MM modeling - PowerPoint PPT Presentation
Coordinates and Pathways in MM and QM/MM modeling. Haiyan Liu School of Life Sciences, University

By : MM - PowerPoint PPT Presentation
Elephants The Biggest Land Animal Alive. By : MM. Introduction. Name Elephant Scientific name Elephantidea,

ZZ MM - PowerPoint PPT Presentation
ZZ MM. YY FF. BB GG. AI AB. AB DD. Y R. XX RR. CC ZZ. NN I. D N. H H.

6 mm - PowerPoint PPT Presentation
An overview of the defects on tested field sprayers in Belgium. J. Declercq 1 , B. Huyghebaert 2 , D.

0.89 mm - PowerPoint PPT Presentation
Thickness. Thickness. 0.89 mm. 3.75 mm. 1. 2. 3. d. Plane Wave. Air Cavity. p 2 v 2. p 1

PowerPoint PPTX Transcript


Web – browsere, søking, m.m.

Pensum:

Olsen, kap. 8-17

Historikk
 • 1991 – første Browser utviklet av Tim Berners-Lee
 • 1993 Mosaic (NCSA, Marc Andreessen)
 • 1995 Netscape (Andreessen et al)
 • 1995 Internet Explorer (Microsoft, basert på Mosaic)
Oppgave
 • Vise Web sider
 • Utfører GET-kommandoer for å hente sidene
 • Presenterer sidene ut fra tag-informasjonen
 • Forenkle administrasjon (favoritter, sidehistorikk, oppsett…)
 • Utføre programmer (script og applets)
Surfing
 • Kort tid mellom klikkene
 • Skanner sider mer enn å lese
 • Følger linker
 • Mye bilder, lite tekst
 • Krever kjappe responstider
Skjema - form
 • Meget viktig funksjon
 • Vi kan nå bruke HTML også for inndata
 • Gir muligheter for en lang rekke applikasjoner:
  • Billettbestilling
  • Banksystemer
  • Ordresystemer
  • m.m.
 • Data fra forms blir hentet ut på serversiden
 • Med form-begrepet kan vi altså bruke HTML som et grensesnitt mot andre systemer
 • Gir standardisering på brukersiden, grunnlaget er nå lagt for B2C applikasjoner
Mer
 • Script, applets:
  • En del kontroller kan gjøres i brukergrensesnittet i Browseren
  • Mer dynamiske brukergrensesnitt
 • Cookies:
  • Server kan identifisere bruker
 • Plug-ins:
  • Vi kan utvide funksjonaliteten til browseren
 • Sertifikater:
  • Browseren kan identifisere serverapplikasjonen (f.eks. et banksystem), serveren kan identifisere bruker (en bankkunde), kryptografert overførsel (HTTPS)
Web
 • Inhomogene data:
  • Hjemmesider til personer
  • Hjemmesider til organisasjoner
  • Offisielle rapporter
  • Stiler, kursinnleveringer, øvingsoppgaver
  • Amatørorganisasjoner
  • Aviser
  • Blogger
Lavt formaliseringsnivå
 • Mesteparten av data er formalisert på tegn/layout nivå (HTML, PDF)
 • Samtidig er noe formalisert på høyt nivå (billettbestillingssystem, banksystem)
 • Vi må skille mellom systemer:
  • der data er lagret som tilgjengelig som f.eks. HTML (”ekte Web”)
  • der data ligger i lukkede databaser og der Web brukes kun for brukergrensesnitt
Tilgjengelig/utilgjengelig
 • Mye er tilgjengelig for alle, men ikke alt
 • Mye data er lukket inne bak innloggingsprosedyrer:
  • Banksystemer
  • Bibliografiske databaser
  • Noen avisarkiv
  • m.m.
 • Her har en ofte høyere formaliseringsnivå
Enveis linker
 • Vi kan linke dit vi vil, ingen sentralisering
 • Men ulempen er at linken kan gå til en side som er fjernet/endret
 • Toveis linker ville rettet på dette, men ville vært langt vanskeligere å administrere
Søking

Precision =

# relevant returned

# returned

Recall =

# relevant returned

# relevant in total

Web søking
 • Komplisert ved:
  • Datamengden
  • Inhomogen database
  • Naturlig språk
 • Forenklet ved:
  • At vi ofter ute etter å finne noe informasjon, og der mye av det vi finner løser vårt informasjonsbehov
Søkemotorer
 • Stikkordbasert
 • Prioritering basert på antall forekomster
 • Prioritering basert på viktigheten til siden (Google)
 • Prioritering basert på betaling, annonser
Information overload
 • No Query # returned
 • 1. information AND retrieval 80,000
 • 2. “information retrieval” 20,000
 • 3. full AND text AND information AND retrieval 10,000
 • 4. “information retrieval” AND “full text” 2,000
 • 5. “full text information retrieval” 40
 • 6. information AND overload 10,000
 • 7. “information overload” 4,000
 • 8. “information retrieval” AND “information overload” 40
Filtrering
 • Vi ønsker kanskje å fjerne en viss type sider fra søket eller fra eposten (porno, SPAM..)
 • Kan eliminere ut fra ord i teksten, ut fra farge på bilder (hudfarge)
 • Kan eliminere sider på visse adresser, epost fra visse avsendere
 • Kan la noen kategorisere sidene for oss
I praksis
 • Ingen av metodene fungerer 100%
 • Et filter kan fjerne mesteparten av SPAM men ikke alt
 • Fjerner også noen genuine meldinger/sider
 • Problem:
  • Formalisering
Kvalitet
 • Siden alle kan legge inn data på Web får vi et demokratisk system
 • Til gjengjeld har vi ingen kontroll med kvaliteten av det som blir lagt ut
 • Derfor må vi vurdere informasjonen ut fra hvem som har generert denne
 • Det er kanskje en fordel, som vi ser er verken myndigheter eller media ”objektive”.
Portaler
 • Organiserer informasjonen på Web
 • Hele Web (Yahoo)
 • For et firma, bransje, markedsplass, etc.
 • ”Alt på ett sted” tanke
 • Data organiseres ofte i menyer, greit om vårt informasjonsbehov kan klassifiseres på samme måte
 • Kjente organisasjoner i den fysiske verden (f.eks. vg, nrk, tv2) forsøker å utnytte sin posisjon til å etablere portaler
Tilstedeværelse på Web
 • Mange har sin hjemmeside på nettet
 • Demokratisk at vi alle kan ha vår side her
 • Problemet er å skape trafikk – hvordan gjør vi det?
  • Kan vi gjøre linken kjent?
  • Kan vi bli ”utvalgt” av søkemotorene?
 • Lettere for VG enn for Ola Nordmann
 • Lettere for et hotell i Honningsvåg enn i London
 • Undersøkelser viser at 75% av trafikken går til noen få Web steder
Mobil databehandling
 • Relativt nytt – ”hot” tema
 • Du har kontoret ditt der du er
 • Fantastisk nyttig for enkelte, mer marginalt for andre
 • Vi kan snakke mens vi er mobile, ikke like lett å håndtere PC’en
 • Mange nettløsninger:
  • Mobiltelefoni (GSM, WAP, GPRS, UMTS)
  • Radiosamband (Bluetooth, WLAN)
 • Flere typer av enheter:
  • mobiltelefon, PDA, PC
 • Enkle brukergrensesnitt blir viktig:
 • Talestyrte systemer (du kan be om avgangstider for fly)
 • Automatiske systemer (henter fram avg. tid for det flyet du er booket på)
 • Push-teknologi (SAS sender deg informasjon om flyet)

0700 a.m.

Thursday 4. October

Headline news:

New airline merger

Blue chips rally on Wall Street

Hurricane warning

 • Weather
 • Temp: 25
 • HUMIDITY: 87%
 • WIND: WSW at 9mph
 • SUNRISE: 06:08 am
 • Forecast: Partly sunny, COLDER, …

email (filtered):

FROM SUBJECT RECEIVED

Joe Meeting 10/04 08:43

09.00 Department meeting

10.00 Lecture

12.00 Lunch with project team

14.30 Airport

 • Traffic, no delays.
 • Trains delayed.
 • Freezer temp. low
 • Buses on schedule.
 • Alarms working.
Push teknologiDynamiske Web sider (server scripts)

Eksempel – framhenting av informasjon om ansatte

Kode for skjemaet

ACTION=”http://www.firm.com/employee.asp”

METHOD=post id=userdata name=userdata>

To get contact information, give last

name of employee:

maxlength=60>

info”>

Prosedyre
 • Skjemaet vises av browser
 • Vi fyller ut navn og trykker knappen
 • Data fra skjemaet sendes til serveren
 • Serveren starter applikasjonen (asp)
 • Applikasjonen plukker ut navnet
 • Slår opp i databasen
 • og genererer en Web side med resultatet

<%@ Language=VBScript %>

<%

set DBObj= Server.CreateObject("ADODB.Connection")

DBObj.Open "Employee"

%>

Directory

Contact information for <%=Request.Form("name")%>

<%

set stdset=dbObj.Execute("SELECT * FROM employeeTable

WHERE name = '" & Request.Form("name") & "'")

if stdset.eof then

Response.Write("

No persons fulfilled search

request

")

else

Response.Write("

Phone:" & stdset("phone") & "

")

Response.Write("

Email:" & stdset("email") &


")

end if

stdset.close

dbObj.close

%>

Script

Dette kjøres på serveren

Henter fram data om personen med det oppgitte navnet

Legger svaret inn i en HTML side

Viktig
 • Med dette kan vi bruke Web som et standardisert grensesnitt til andre applikasjoner
 • Vi kan tilby bank, billett, og andre tjenester uten å måtte installere egne programmer hos brukerne
 • Serveren kan holde orden på hva brukeren har gjort, så nå frir vi oss fra den tilstandsfrie standard Web-løsningen
 • Basis for B2C applikasjoner
Script i browser
 • Kan gjøre det mulig å utføre enkle valg og kontroller i browseren
 • Små programmer som browseren kan utføre uavhengig av server
 • Øker funksjonaliteten i Web grensesnitt
Peer to Peer computing
 • Utnytter at datamaskiner står i nett
 • Programmer som administrerer nettverket
 • Med eller uten en sentral maskin
 • Robuste systemer, uavhengig av enkeltkomponenter i systemet
 • Eksempler:
  • Fildeling (musikk, video, …)
  • Store beregninger (mange PC er erstatter en supercomputer)

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2019 SLIDESILO.COM - All rights reserved.